Her bor vi

ISS Fitness Center


Skævinge Sportshal
Ny Harløsevej 15A
3320 Skævinge


Tlf: 4280 3320
(Læg en besked - 
opgiv navn, tlf.nr. + 
evt. briknr.)


Adgang med nøglebrik:
kl. 05.00 - 23.00


Bank: reg.nr. 2276
konto nr. 8975 177 026

CVR: 32 25 62 44

Vedtægter for:  ISS Fitness


ISS Skjold Fitness er underlagt vedtægterne for Idrætsforeningen Skjold Skævinge.

Herudover gælder følgende:

§ 1  Formål
Afdelingen har det formål at tilbyde de enkelte medlemmer et fleksibelt træningstilbud, der imødekommer individuelle behov for træning i en foreningsbaseret ramme.

§2
Afdelingen tilslutter sig konceptet DIF/DGI Foreningsfitness., herunder, at overskud forbliver i afdelingen.

§3
Afdelingen ønsker ikke at deltage i konkurrencer eller turneringer, men driver udelukkende aktiviteter i forhold til medlemmernes sundhed, trivsel og fællesskab.

Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader afdelingens interesser eller anseelse. Mobning, uhensigtsmæssig adfærd, højt støjniveau, uhensigtsmæssig træning eller uhensigtsmæssig anvendelse af motionsmaskinerne tolereres ikke.
Såvel instruktører som bestyrelsesmedlemmer har kompetence til at vejlede medlemmerne, så uhensigtsmæssig adfærd ændres.
Hvis dette ikke er muligt, har de ligeledes kompetence til at give de enkelte medlemmer karantæne eller bortvise vedkommende. (UDEN mulighed for refusion).

Rygning, indtagelse af alkohol, ulovligt kosttilskud eller anvendelse af doping er forbudt i motionscentret og øvrige områder af hallen. Overtrædelse af dette medfører karantæne eller bortvisning (uden refusion).

§4 Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. februar.
Generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på aktivitetsstederne samt ved rundsendelse af email.
Referat af generalforsamlingen bekendtgøres ved opslag på aktivitetsstederne samt ved rundsendelse til medlemmerne pr. email senest 1 måned efter generalforsamlingen.

§5
Bestyrelsesmedlemmer hæfter alene med den til enhver tid eksisterende formue i afdelingen.


Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. januar 2013.

 
Instruktør Tider

Instruktør i Centret


Mandage:
kl 08.00-10.00
kl 16.30-18.30

Tirsdage:
kl 15.00-19.00


Onsdage:
kl 08.00-10.00
kl 16.30-19.00

Torsdage:
kl 07.00-08.15
kl 16.30-18:30


Fredage:

kl 09.00-10.30

 
Bemærk:
Ved helligdage og

alm. ferieperioder -

ring først for at sikre

dig at instruktør er

til stede.

 

Online brugere
Vi har 3 gæster online